Promax Lubricants – Partner för racebränsle

Promax Lubricants blir officiell leverantör av racebränsle till alla Pro Superbikes förare till säsongen 2021. Bränslet är från MOL Racing Fuel och har en beprövad kvalitet från blandat Rally. Bränslet har ett högre oktantal än den bensin som man köper vid vanliga bensinstationer samt att innehållet är konstant mellan olika leveranser. Det skapar de bästa förutsättningarna för ett konstant effektuttag och ett pålitligt bränsle för teamen.

Bränslet följer självklart Svemos reglemente för drivmedel. Det är även självklart fritt att köra på önskat bränsle i Pro Superbike så länge det uppfyller reglementet.

Inköp görs via Promax Lubricants återförsäljare SBKONE och THF.

Fat med bensin
MOL Racing Fuel RST

Promax Industries A/S grundades 2004 av Erik Jansson och John Jensen. Idag bedriver Promax Industries A/S verksamhet med försäljning i över 40 länder (fördelade över fem kontinenter).

Läs mer på Promax hemsida: https://promax-lubricants.se/